O nás

Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické. Vzniklo jako nestátní nezisková organizace v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti. Původní azylové centrum se postupně proměňovalo podle potřeb klientů, až vyrostlo do nabídky služeb, jejichž smyslem je podpora sociálně slabých a lidí se zdravotním postižením.

  • poskytujeme 6 sociálních služeb: Centrum denních služeb, Domov pro rodiče s dětmi, Chráněné bydlení Kamýcká, Podporu samostatného bydlení, Sociální rehabilitaci a Sociálně terapeutické dílny.
  • provozujeme chráněné dílny v Litoměřicích a Ústí nad Labem (keramika, textil, nábytek, dřevo, kompletace a úklidy)
  • provozujeme Čajovnu Hóra v Litoměřicích a restauraci Klobouk v Terezíně

Více informací na www.diakonieltm.cz